Hyttemesse2

Hyttemesse2

Hyttemessen i Grieghallen, Bergen 6 - 8 mars 2020

Til Hyttemessen tok vi med noen "halvfabrikata", altså produkter under arbeid. Se bildet.
Dette for å vise og fortelle litt om prosessen fra emne til ferdig produkt.
Dette var det stor interesse for, sikkert fordi de fleste ser bare det ferdige produktet.

15.03.2020 16:57