Dørfelt

Dørfelt

Utskjæring

Fikk spørsmål om vi kunne skjære ut et, egentlig tre stk, dørfelt, 
En slektning av kunden i Amerika, og som forlengst var død, hadde laget dette på en dør i huset sitt.
Hun hadde bare et fotografi av det. Et foto er todimensjonalt, mens en treskjæring er tredimensjonal, så det ble en del studering for å finne ut av høydene. Håper at det blir sånn noenlunde rett. Så skal det rammes inn.

27.09.2021 10:17
lagt til handlevogn